Floris van der Putt: zijn leven

Jeugdjaren

Floris Lodewijk van der Putt wordt geboren op 21 november 1915 in Stratum, toen nog een dorpje onder de rook van Eindhoven.
Zijn roepnaam is Louis. Zijn liefde voor de muziek is hem als met de paplepel ingegeven. Thuis wordt veel gezongen en gemusiceerd.
Vader, de maker (tekst en muziek) van een toentertijd geliefd Brabants Volkslied, speelt cello; moeder piano en viool.

Zijn muzikale vorming

Foto van Floris als hij met een klas muziek aan het maken is.
Floris van der Putt begeleidt een groep zingende rhetoricanen van Seminarie Beekvliet. Geheel links op de foto staat de latere bisschop Jan Bluyssen.

Die muzikaliteit van huis uit ontwikkelt zich verder, wanneer hij op het seminarie belandt. Hij zal daar muziekles krijgen van dr. Willem Kerssemakers en van prof. dr. Albert Smijers, directeur van de afdeling kerkmuziek van de bekende Leergangen te Tilburg. Aan diezelfde Leergangen zal hij tijdens zijn seminarietijd bij Flor Peeters orgel studeren en bij Fons Dusch piano. Hij volgt privélessen muziekgeschiedenis bij Annie Piscaer.

Docent Beekvliet

Prentje van Floris zijn priesterwijding.
In de tekst wordt verwezen naar de zojuist uitgebroken oorlog.
Dirigerende Floris van der Putt.
Muziekuitvoering door Beekvliets Orkest o.l.v. van Floris van der Putt in de Grote Recreatiezaal van Seminarie Beekvliet bij het zilveren priesterfeest van docent J. van Miert, 6 juni 1950.

In de eerste dagen van de Duitse bezetting - op 18 mei 1940 - wordt hij priester gewijd. Vanaf die tijd laat hij zich Floris noemen.

Direct na zijn wijding volgt zijn benoeming tot muziekleraar op het seminarie Beekvliet als opvolger van zijn oud-leraar Kerssemakers.
Hij beleeft er zijn glorietijd; ‘Putje’, zoals zijn bijnaam luidt, is een populaire leraar mede vanwege zijn onovertroffen humor.
Hij verstaat de kunst muziek uit te tillen boven de saaie vakken.
Zo richt hij het befaamde Beekvliets schoolorkest op, waaraan zij die dit hebben meegemaakt de beste herinneringen bewaren.

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en andere bestuurslidmaatschappen

In 1946 treedt Floris van der Putt toe tot de Bossche afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV); hij is 20 jaar bestuurslid, vanaf 1948 als secretaris-penningmeester van de afdeling. Tot zijn taken behoort ook het geven van inleidingen op korendagen en het organiseren en deels ook zelf geven van cursussen voor zangers, dirigenten en organisten. In de loop der jaren wordt hij ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Volkszang, van de Nederlandse Raad voor Volkszang en van de Katholieke Vereniging voor Volkszang en huismuziek.

Rector Cantus van de Sint-Janskathedraal

Groepsfoto in de Sint Janskathedraal.
Floris van der Putt met de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal (1961?)
Floris sprekende in de Sint Janskathedraal.
Floris van der Putt in actie in de Sint-Janskathedraal, wellicht een radio-opname? (1961?).

Met pijn in het hart om wat hij moet achterlaten, aanvaardt hij in 1954 de aanstelling door Mgr. W. Mutsaerts als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, waar hij de leiding krijgt over het koor met inbegrip van de jongensopleiding. Na het afscheid van Frans van Amelsvoort enkele maanden later komt daar ook de polyfonie bij.
Na een wat moeizame start zal hij ook daar in Den Bosch meer dan tien jaar met vreugde en vrucht werken.

Pastoor in Lieshout

Orgen in de Servatiuskerk in Lieshout
Onder advies van Floris van der Putt werd een nieuw orgel geplaatst in de Servatiuskerk in Lieshout.

Met ingang van 21 februari 1965 wordt hij pastoor van de Servatiusparochie te Lieshout. In dat Brabantse dorp maakt hij zich bij velen geliefd en voelt hij zich thuis. Na zijn emeritaat op 15 oktober 1982 blijft hij in Lieshout; het huis waarin hij gaat wonen geeft hij de naam 'De Brembos' naar het bundeltje met volksliederen van zijn hand.

Bidprentje van Floris (1)
In memoriam op het doodsprentje van Floris van der Putt.

Na een maandenlang ziekteproces overlijdt Floris op 23 maart 1990. Enkele weken daarvoor is hij (paars) ereprelaat van Z.H. de Paus geworden, een eer die hem waarschijnlijk pas op zijn gouden priesterjubileum, een paar maanden later, ten deel had moeten vallen.

Curriculum Vitae Floris Lodewijk van der Putt (1915-1990)

 • Geboren in Stratum (Eindhoven) op 21 november 1915
 • Priesterwijding in de Kapel van het Seminarie Haaren op 18 mei 1940
 • Eerste mis Parochie H. Maria-Brigida in Geldrop op 30 juni 1940
 • Professor aan het kleinseminarie Beekvliet op 9 augustus 1940
 • Rector Cantus van de Kathedraal van Sint Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch op 20 augustus 1954
 • 3e kapelaan parochie Sint Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch op 19 augustus 1955
 • 2e kapelaan parochie Sint Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch op 7 augustus 1959
 • 1e kapelaan parochie Sint Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch op 24 juni 1960
 • Pastoor parochie Heilige Servatius in Lieshout op 16 februari 1965
 • Eervol ontslag als pastoor van de parochie Heilige Servatius in Lieshout op 1 september 1982
 • Benoeming Ereprelaat van Z.H. de Paus op 5 maart 1990
 • Overleden te Lieshout op 23 maart 1990