Stichting Floris van der Putt

Voor het organiseren van het gedenkjaar werd de Stichting Floris van der Putt in het leven geroepen. In de stichting waren vertegenwoordigd de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, het Bisdom van 's-Hertogenbosch en de Schola Cantorum Sint-Jan.

In de stichting zijn vertegenwoordigd de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, het Bisdom 's-Hertogenbosch en de Schola Cantorum Sint-Jan.

Het bestuur van de stichting bestond uit de volgende personen:

 • Drs. Jeroen de Wit, voorzitter
 • Jeroen Felix, secretaris
 • Ad van den Akker, penningmeester
 • Freek van Genugten, lid
 • Dr. Wies van Leeuwen, lid

De stichting is ondersteund door Duke Cultural Productions.

De stichting is per 1 juni 2016 opgeheven. De doelstelling om het compositorische oeuvre van Floris van der Putt onder een blijvende aandacht te houden is teruggebracht naar de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling ’s-Hertogenbosch. Zie: http://www.nsgv.nl/index.php/s-hertogenbosch-den-bosch

Comité van Aanbeveling

Voor het gedenkjaar is een comité van aanbeveling in het leven geroepen, dat bestond uit de volgende personen:

 • Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans, Bisschop van ’s-Hertogenbosch
 • Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant
 • Prof. Dr. G.M. Lukken, emeritus hoogleraar liturgiewetenschappen Universiteit van Tilburg
 • Prof. Dr. A.P.L. Bodar, priester, Bisschoppelijk gedelegeerde van ’s-Hertogenbosch en publicist
 • Drs. L. Fijen, journalist (KRO-RKK)
 • Drs. P. J. J. M. Swinkels, oud-bestuurder Bavaria NV (Lieshout)

Contact

Voor meer informatie over Floris van der Putt kan men contact opnemen met

 • NSGV afdeling bisdom van ’s-Hertogenbosch
 • Postadres: Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch
 • E: nsgv@bisdomdenbosch.nl